fbpx

Szkolenia instruktorskie

WIND SAILING SCHOOL ZAPRASZA NA SZKOLENIE INSTRUKTORA SPORT:

  • w dyscyplinie żeglarstwo
  • w dyscyplinie sporty motorowodne

INSTRUKTOR SPORTU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145) są uprawnieniami zawodowymi, w przeciwieństwie do uprawnień instruktorskich PZŻ, PZMiNW oraz ISSA, które są uprawnieniami "federacyjnymi" nadawanymi przez stowarzyszenia.

Instruktor sportu ma prawo samodzielnie, w zespole lub na zlecenie trenera prowadzić ćwiczenia i treningi na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu.

Kurs instruktora żeglarstwa daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników. Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla osób posiadających patenty instruktorskie jednego z wymienionych stowarzyszeń PZŻ, PZMWiNW, ISSA. Celem tych kursów jest uzupełnienie posiadanej już wiedzy instruktorskiej i zdobycie tytułu i uprawnień Instruktora Sportu odpowiednio w dyscyplinach:

żeglarstwo
sporty motorowodne

 

 WIND SAILING SCHOOL jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.28/00117/2022. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy ( dotacje dla bezrobotnych). Z dotacji mogą również skorzystać przedsiębiorstwa ( dotacja dla firm).

Najwyższa jakość szkolenia jest gwarantowana, ponieważ my od razu inwestujemy w kadrę instruktorską.

. Naszej kadrze dajmy możliwości dalszego rozwoju, gwarantujemy możliwość udziału w rejsach stażowych, kursach na wyższe stopnie żeglarskie i motorowodne, udział w szkoleniach dodatkowych np. SRC; STCW; Pierwsza pomoc dla żeglarzy po atrakcyjnych cenach