fbpx

Instruktor żeglarstwa

Opis


INSTRUKTOR SPORTU W DYSCYPLINIE ŻEGLARSTWO

Będąc Instruktorem Sportu w dyscyplinie żeglarstwo lub sporty motorowodne możesz ubiegać się o pracę na obozach żeglarskich, szkolić w szkółkach żeglarskich, prowadzić zajęcia w klubach sportowych i szkolnych kołach, być w składzie komisji egzaminacyjnej – jeśli spełnisz i otrzymasz uprawnienia egzaminatora. Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec musisz posiadać zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym na stopień Żeglarz Jachtowy lub/i Sternik Motorowodny.

Szkolenia oraz egzaminy na patenty żeglarskie mogą prowadzić instruktorzy sportu w dyscyplinie żeglarstwo oraz instruktorzy związkowi.

W 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która "uwolniła” zawód instruktora i trenera sportu. Teraz instruktorem żeglarstwa może zostać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz spełnia podstawowe wymagania dotyczące wieku, wykształcenia i niekaralności. Nowe przepisy dają możliwość organizacji kursów instruktorskich lepiej dostosowanych do współczesnych potrzeb szkolenia żeglarskiego, niezależnych od dotychczasowych systemów szkoleniowych (związków sportowych i akademii wychowania fizycznego).

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które,

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają minimum wykształcenie średnie,
  • posiadają patent żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
  • posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego w stopniu minimum dobrym (są samodzielne żeglarsko, sprawnie prowadzą turystyczny jacht żaglowy o długości powyżej 7,5 m.).

Szkolenie składa się z dwóch części:

Część pierwsza – szkolenie instruktorskie (dydaktyka i manewry).

Część druga – praktyka instruktorska (terminy ustalane indywidualnie)

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym pierwszej części szkolenia, uczestnicy odbywają tygodniową PŁATNĄ (już zarabiasz) praktykę instruktorską na kursie żeglarskim, w ramach której prowadzą zajęcia praktyczne na patent żeglarza jachtowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu oraz legitymację instruktorską po zdanym egzaminie.

 

KOSZT KURSU
1350 zł. Szkolenie stacjonarne 6 dni
Bezpłatnie: Dwutygodniowa praktyka traktowana jest jako odpracowanie kosztów kursu.
300 zł za egzamin jednej dyscypliny sportu z legitymacją

WPŁATA ZALICZKI JEST PODSTAWĄ REZERWACJI MIEJSCA


IŻ 1 22-28.04.2024

IŻ 2 17-23.06.2024

IŻ 3 22-28.07.2024

IŻ 4 26.08-1.09.2024