fbpx

Instruktor motorowodny

Opis


INSTRUKTOR SPORTU W DYSCYPLINIE SPORTY MOTOROWODNE

Będąc Instruktorem Sportu w dyscyplinie sporty motorowodne możesz ubiegać się o pracę w szkółkach żeglarskich, prowadzić zajęcia w klubach sportowych i szkolnych kołach, być w składzie komisji egzaminacyjnej – jeśli spełnisz i otrzymasz uprawnienia egzaminatora. Kurs instruktorski przygotowuje do przekazywania wiedzy, wiec musisz posiadać zakres wiedzy i umiejętności w stopniu dobrym na stopień Żeglarz Jachtowy lub/i Sternik Motorowodny.

Szkolenia oraz egzaminy na patenty motorowodne mogą prowadzić instruktorzy sportu w dyscyplinie sporty motorowodne oraz instruktorzy związkowi.

W 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, która "uwolniła” zawód instruktora i trenera sportu. Teraz instruktorem motorowodnym może zostać każda osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz spełnia podstawowe wymagania dotyczące wieku, wykształcenia i niekaralności. Nowe przepisy dają możliwość organizacji kursów instruktorskich lepiej dostosowanych do współczesnych potrzeb szkolenia motorowodnego, niezależnych od dotychczasowych systemów szkoleniowych (związków sportowych i akademii wychowania fizycznego).

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które,

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają minimum wykształcenie średnie,
  • posiadają patent sternika motorowodnego lub wyższy stopień motorowodny,
  • posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wymagań na patent sternik motorowodnego w stopniu minimum dobrym

 

KOSZT KURSU
950 zł. Szkolenie stacjonarne 3 dni
300 zł za egzamin jednej dyscypliny sportu z legitymacją

WPŁATA ZALICZKI JEST PODSTAWĄ REZERWACJI MIEJSCA


IM 1 26-28.04.2024

IM 2 21-23.06.2024

IM 3 26-28.07.2024

IM 4 30.08-1.09.2023