fbpx

Regaty Wind Cup

Wind cupRegaty żeglarskie są jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń dla miłośników  wiatru i żeglowania. To sportowa rywalizacja, która łączy w sobie pasję do żeglarstwa z duchem rywalizacji i miłością do przygody. Uczestnicy regat muszą nie tylko wykazać się umiejętnościami żeglarskimi, ale również zrozumieniem i stosowaniem tych zasad.

Regaty żeglarskie nie są jednak tylko wyzwaniem i rywalizacją. To również święto żeglarstwa, które łączy ludzi. Oprócz samego wyścigu, często są one okazją do wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych znajomości oraz promowania żeglarstwa jako sposobu na aktywne spędzanie czasu. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym żeglarzem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z żeglarstwem, udział w regatach może dostarczyć niezapomnianych wrażeń i wyzwań.

 

ZAPRASZAMY DO OLSZTYNA

 

 

 Zawiadomienie o cyklu regat WIND CUP

Organizator: GRUPA WIND

Kontakt:

Tomasz Mościcki 798 544 873
Dorota Bieńkowska 789 070 397

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Port regat : HSW „ BRYZA” ul. Olimpijska 11

Biuro regat: HSW „BRYZA” ul. Olimpijska 11

Terminy:

 • 18.05. 2024 r.(Klasa SLOW, T1, T2, T3, Open, D24,Omega),
 • 15.06.2024 r. (Klasa SLOW, T1, T2, T3, Open, D24, Omega),
 • 20.07.2024 r. (Klasa SLOW, T1,T2, T3, Open, D24, Omega),
 • 17.08.2024 r. (Klasa SLOW, T1, T2, T3, Open, D24, Omega),

Akwen: Jezioro Ukiel

 

 

1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami żeglarstwa regatowego World Sailing 2021-2024, oraz Instrukcją Żeglugi.

2. Regaty zostaną rozegrane w klasach SLOW, T1, T2, T3, Open, D24, Omega, minimum 3 załogi w danej klasie otwierają klasyfikację końcową w danej klasie. W przypadku mniejszej ilości załóg w danej klasie klasyfikacja końcowa będzie w klasie OPEN.

3. Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w 
Biurze Regat w dniu regat w godzinach 8:00-9:00 na drukach dostarczonych przez organizatora.

4. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczone będą na tablicy ogłoszeń.

5. Wpisowe do regat 50 zł od osoby.

6. Program regat:

8:00-9:00 przyjmowanie zgłoszeń

9:00-9:30 otwarcie regat i odprawa sterników

10:00-13:00 wyścigi

13:00-14:00 przerwa

14:00-17:00 wyścigi

18:30 ogłoszenie wyników Przystań Harcerska Bryza ul. Olimpijska 11

19:00- grill

7. Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Rozegranie jednego wyścigu jest wymagane, by regaty zostały uznane za ważne.

8. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne.

9. Nagrody, na zakończenie każdej edycji losowanie nagród o łącznej wartości 500 zł. Na koniec cyklu miejsca I-III w danej klasie puchary i dyplomy, pozostałe miejsca dyplomy, oraz losowanie nagród.

10. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

11. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona do regat. Wniosek o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.

12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

13. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub osób albo śmierć wynikłą w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

 

 

 

Komandor regat

Tomasz Mościcki

 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
REGAT WIND CUP

1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024, Zawiadomieniem o Regatach, oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.

2. Zmiany w Instrukcji Żeglugi i inne informacje dla uczestników regat zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przez KR najpóźniej 30 min przed startem do pierwszego wyścigu w danym dniu regat  lub w formie ustnej na wodzie.

3. Plan czasowy wyścigów

a) 18.05  godz. 10.00 start do pierwszego wyścigu

b) 10.00 -13.00 – wyścigi

c)  14.00 – 17.00 – kolejne wyścigi

d/ planuje się rozegranie 7 wyścigów

e) Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum jednego wyścigu.

4. Klasy jachtów

a) T1, T2, T3, Open, Slow, D 24, Omega

5. Flagi klas:

a) Flagi klas zostaną podane na odprawie sterników

6. Akwen.

a) Jezioro Ukiel

7. Trasa regat:

a) Trasa zostanie podana załącznikiem do IŻ

b) Trasa prawoskrętna sygnalizowana będzie flagą „Q” MKS

8. Znaki kursowe:

a) Znakami kursowymi będą boje  

9. Start:

a) Sygnały startowe podawane będą zgodnie z przepisem 26 PRŻ. Sygnałom optycznym –decydującym towarzyszyć będą sygnały dźwiękowe pomocnicze.

b) Linia startu przebiegać będzie pomiędzy nabieżnikiem  KR a boją START –META

c) jacht, który nie wystartuje w ciągu 20 min po sygnale startu sklasyfikowany  będzie  jako DNS

10. Punktacja:

a) po rozegraniu trzech wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony

11. Prośby o rozpatrywanie

a) prośby o rozpatrywanie  zgodnie z częścią 5 PRŻ  należy składać w Biurze Regat  w czasie określonym przez Komisję Regatową

11. Przepisy bezpieczeństwa:

  1. art.37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. DZ.U.z 2006 r Nr 123 poz.857 z późń. Zmianami)
  2.  ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. nr 208 poz 1240)
  3.  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r.poz. 460)
  4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (DZ.U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)
  5. Uczestnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Podpisując zgłoszenie do regat sternicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i załogi podczas zawodów oraz za sprzęt zarówno na wodzie jak i na lądzie. Sternik jachtu jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie jachtu do regat oraz wyposażenie jachtu w odpowiednie środki ratunkowe. Jak również do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie regat. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, zguby dotyczące osób trzecich oraz sprzętu, poniesione lub wyrządzone przez uczestników regat przed w trakcie i po regatach, jak i wynikłe z nieprzestrzegania przepisów objętych niniejszą instrukcją.
  6. Udział w regatach zobowiązuje uczestników do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Komisja Regatowa ma prawo do wykluczenia z regat jachtu, jeżeli wśród jego załogi znajdować się będzie osoba po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. Jacht, którego członek załogi wyrzuci śmieci do wody będzie zdyskwalifikowany.

Sędzia Główny